Stiri

Piata de CO2 – 12.05.2021

Pretul certificatului de carbon, EUA, a atins un nou record in aceasta saptamana, depasind pragul de 50 €/tCO2. Tendinta ascendenta zilnica de aproximativ 3-5% se datoreaza unei cereri crescande din partea investitorilor ca urmare a semnalelor pozitive de pe piata privind aprobarea legii europene a climei si a declaratiilor politice ale liderilor europeni, care incurajeaza piata libera de CO2 si cresterea pretului. Astazi, certificatul EUA s-a tranzactionat intre 53,15  € si 54,70 €/EUA.

Vot pozitiv pentru Legea climei

Parlamentul European a aprobat luni, 10.05.2021, cu 52 de voturi pentru si 24 impotriva Legea europeană a climei propusă de Comisia Europeană la 20 martie 2020. Ca unul dintre elementele cheie ale Acordului verde european (Green Deal), Legea europeană a climei consacră angajamentul UE de a atinge neutralitatea climatică până în 2050 și obiectivul intermediar de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990.

În plus față de obiectivul de neutralitate climatică din 2050, acordul întărește cadrul european de acțiune climatică prin introducerea următoarelor elemente:

• un obiectiv ambițios în domeniul climei pentru 2030 de reducere cu cel puțin 55% a emisiilor nete comparativ cu 1990, cu claritate privind contribuția reducerilor și eliminării emisiilor;

• recunoașterea necesității de a spori absorbtiile de CO2 din UE printr-un regulament LULUCF mai ambițios, pentru care Comisia va face propuneri în iunie 2021;

• un proces de stabilire a unui obiectiv climatic 2040, luând în considerare un buget indicativ privind gazele cu efect de seră pentru 2030-2050 care urmează să fie publicat de către Comisie;

• un angajament față de emisiile negative după 2050;

• înființarea Comitetului consultativ științific european privind schimbările climatice, care va oferi consultanță științifică de specialitate;

• dispoziții mai puternice privind adaptarea la schimbările climatice;

• o coerență puternică între politicile Uniunii și obiectivul de neutralitate climatică;

• angajamentul de a interacționa cu sectoarele pentru a pregăti ghiduri de parcurs specifice fiecarui sector, care să descrie calea către neutralitatea climei în diferite domenii ale economiei;

Sursa: Comisia Europeana, Bruxelles

For English, please press here.

Leave a Comment (0) ↓
CO2 Calculator