Legi în domeniul emisiilor CO2

România a semnat și a transpus în legislatia natională ambele tratate: Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC) prin Legea nr. 24/1994, precum si Protocolul de la Kyoto prin Legea nr. 3/2001. Certificatele EUA, CER si ERU se tranzactioneaza în România conform HG 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii cu efect de sera.

In 2013, a fost emisă Hotărârea nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. H.G. nr. 399/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră transpune în România reglemetările cu privire la sectorul aviatic.

Pentru mai multe informatii cu privire la legislatia din domeniul pietei carbonului din România, vă rugăm să ne contactati.

CO2 Calculator