Profesionști CO2

Anticiparea tendintelor pietei de energie și pietei internationale de carbon, o cunoaștere in profunzime a factorilor obiectivi și subiectivi ce determină creșterea și scaderea pretului energiei și a carbonului, întelegerea corecta a legislatiei europene și internationale cu tinte climatice stabilite până în anul 2050 sunt doar câteva elemente care ne recomandă.

Participarea noastră la ultimele zece Conventii ale Natiunilor Unite în domeniul Schimbărilor Climatice (UNFCCC), fiind singurii consultanti români prezenti la aceste evenimente internationale, ne recomandă pentru asistarea partenerilor români care doresc să tranzactioneze emisii de gaze cu efect de seră sau certificate voluntare de carbon sau doresc sa-si calculeze si neutralizeze amprenta de carbon a companiei, sa dezvolte proiecte verzi prin care sa obtina certificate de carbon voluntare, precum și partenerilor străini care doresc să abordeze piata românească sau alte piete est europene, precum Polonia si Bulgaria.

hero_environment

CO2 Calculator