Stiri

Piata europeană de carbon – 16.06.2024

Prețul certificatului EUA a închis vineri, 14.06.2024, piața futures ICE ECX din Londra la 68,628 euro/tCO2. Prețul certificatului european de emisii de carbon a rămas saptamana trecuta în intervalul de fluctuație 68-70 euro/tCO2, în ciuda unei creșteri de aproape 10% a gazului natural din această perioadă, rupând astfel corelația de lungă durată dintre cele două piețe.

For English, please press here.

Un nou obiectiv climatic pentru 2040 în Uniunea Europeană

La începutul acestui an, Comisia Europeană a publicat o comunicare intitulată “Obiectivul european privind schimbările climatice pentru 2040 și calea către neutralitatea climatică până în 2050”. Neutralitatea climatică se află în centrul “European Green Deal” și este în conformitate cu angajamentele asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris. Obiectivul recomandat de către CE în aceasta propunere pentru 2040 prevede o reducere netă a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90 % față de nivelurile din 1990 și este considerată o etapă intermediară rezonabilă între obiectivul stabilit pentru 2030 de reducere a emisiilor nete cu cel puțin 55 % față de nivelurile din 1990 și atingerea unui nivel net de emisii zero până în 2050.

Ce reprezintă acest obiectiv?

Pentru a atinge obiectivul ambițios de reducere a emisiilor cu 90 % până în 2040, emisiile ar trebui să scadă la cel puțin 850 de milioane de tone de CO2, ceea ce înseamnă că cel puțin 400 de milioane de tone de CO2 ar trebui eliminate din atmosferă atât prin împăduriri, cât si prin utilizarea unor soluții inovative, cum ar fi tehnologiile de captare și stocare a carbonului.

În evaluarea sa, Comisia descrie condițiile politice favorabile necesare pentru atingerea obiectivului pentru 2040. Conform Comisiei, sectorul energetic ar trebui să se apropie de decarbonizarea completă în a doua jumătate a deceniului 2030 pentru a o atinge până în 2040. În plus, energia regenerabilă ar trebui să genereze peste 90 % din energia electrică europeană până în 2040. Odată convenită, ținta pentru 2040 va sta la baza Contribuției naționale determinate  („National Determined Contribution” – NDC), ce conține obiectivele pe care fiecare țară UE și le asumă în cadrul Acordului de la Paris. Uniunea Europeană trebuie să prezinte aceste NDC-uri până în noiembrie 2025, înainte de Summit-ul ONU COP30 din Brazilia.

Cum poate fi realizat?

Pentru a putea fi realizabil, orice obiectiv ambițios trebuie să fie și realist. Astfel, pentru a atinge acest obiectiv, va trebui să fie îndeplinită ținta de reducere a emisiilor de cel puțin 55 % până în 2030 în toate statele UE. In plus, vor trebui puse în aplicare toate soluțiile posibile de energie cu emisii reduse: nu doar energia solară și eoliană, ci și soluții de ”Carbon Capture and Storage”, precum și energie nucleară. Potrivit Comisiei, sectorul transporturilor ar trebui, de asemenea, să-și reducă emisiile prin soluții tehnologice și prin intermediul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii preconizat a se implementa din 2027 pentru acest sector. In evaluarea Comisiei, sectorul agricol poate, de asemenea, să participe la tranziție cu ajutorul unor politici corecte și cu un sprijin adecvat. Acesta trebuie să asigure o producție suficientă de alimente și venituri echitabile pentru producători și lucrători și împreună să pună în aplicare tehnologii și metodologii durabile care să nu degradeze solurile și să păstreze capacitatea pădurilor de a stoca carbon.

In viziunea Comisiei Europene, condițiile esențiale pentru atingerea celor trei obiective pentru 2030, 2040 și 2050 vor trebui să fie asigurarea competitivității și a robusteții industriei europene, o tranziție echitabilă care să nu lase pe nimeni în urmă, cooperarea cu partenerii internaționali și creșterea rezistenței Europei la crize prin consolidarea condiției de independență energetică. In special, Comisia susține că un dialog deschis cu toate părțile interesate, de la diferitele instituții europene la sectoarele industrial, energetic, agricol și al societății civile, este o condiție esențială pentru a realiza tranziția și pentru a dezvolta condițiile necesare pentru a atrage investiții.

Din punctul nostru de vedere, obiectivul climatic 2040 va deschide calea unor dezbateri politice intense, fiind unul din punctele pe care le va aborda următoarea Comisie, care își va prelua mandatul după recentele alegeri europene din iunie 2024 și care ar putea duce la adoptarea acestui obiectiv până la sfârșitul anului 2025.

Sursa: Comisia Europeana, Bruxelles & Carbon Pulse, Londra

 

Leave a Comment (0) ↓
CO2 Calculator