Stiri

Comunicat de Presa 18.03.2015

Raportul EEA privind situația mediului înconjurator în Europa

Autor: Casiana Fometescu

Europa a făcut progrese substanțiale în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, însa țintele de reducere pe termen lung sunt imposibil de realizat, conform unui raport publicat recent de către Agenția Europeana de Mediu (EEA).

Cele 28 de state membre ale Uniunii Europene (UE) și-au stabilit un obiectiv colectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de (GES) până în 2050 între 80% și 95% fata de nivelul din 1990, dar raportul EEA susține că e puțin probabil să se atingă acest scop.

La fiecare cinci ani, Agenția Europeană de Mediu (EEA) produce un studiu cuprinzător privind situația mediului înconjurător în Europa, analizând situația actuală a calității mediului, cauzele acesteia și factorii care influențează și vor influența în viitor mediul înconjurător în Europa.

Raportul spune că s-au înregistrat progrese considerabile în ultimii ani cu privire la reducerea emisiilor GES din Europa, ajungând la 19,2% sub nivelul din 1990, în timp ce produsul intern brut la nivelul UE a crescut cu 45% în aceeasi perioadă. Mai mult, emisiile de carbon ale statelor UE pe cap de locuitor au scăzut de la 11,8 t CO2 sau echivalent în 1990 la 9 t CO2 sau echivalent în 2012.

Cu toate acestea, problema principală constă în faptul că acest progres este foarte puțin probabil să fie menținut pe termen lung, cu excepția cazului în care întreaga economie a UE este revigorată și există investiții foarte importante în energiile regenerabile.

Reducerea emisiilor de GES în perioada 1990 – 2012 a fost realizată în mare parte prin restructurarea economică în Europa de Est, după prăbușirea regimului comunist. Multe instalațiile industriale au fost închise, iar practicile agricole modernizate. Criza economică din 2008 a provocat de asemenea, o scadere a emisiilor de carbon, în timp ce politicile UE în vederea realizării eficienței energetice au jucat, de asemenea, un rol important în reducerea emisiilor de CO2.

“De abia acum apare marea provocare: în vederea atingerii obiectivului de reducere a emisiilor pe termen lung, Europa are nevoie de o reorganizare a economiei sale astfel încât reducerile de emisii de carbon să fie sustinute prin retehnologizare și investiții noi în tehnologii regenerabile. Combustibilii fosili încă domină producția de energie, reprezentând 75% din aprovizionarea cu energie în 2011, cel mai recent an pentru care există statistici complete disponibile”, menționează Casiana Fometescu, consultant in domeniul emisiilor de gaze cu efect de sera, Carbon Expert.

Progresele înregistrate

Raportul EEA consideră că obiectivele privind energia și clima pot fi atinse pe termen scurt, iar UE este pe cale să își îndeplinească obiectivul de a produce 20% din energia sa din surse regenerabile până în 2020. Sursele regenerabile au reprezentat 11% din producția de energie a UE în 2012, crescând de la 4 % în 1990.

De asemenea, au fost înregistrate progrese în ultimii ani în îmbunătățirea sistemelor de aducțiune și canalizare, colectare și reciclare a deșeurilor, precum și în reabilitarea unor ecosisteme.

„România are o rată a reciclării deșeurilor municipale de aproximativ 4% în anul 2014, adica una din țările cele mai rămase în urmă din Europa, alături de Serbia, Muntenegru și Macedonia, în timp ce procentul cel mai ridicat de reciclare se întâlnește în Germania și Austria (peste 60%)”, spune Casiana Fometescu. „În domeniul reciclării deșeurilor, avem multe de recuperat și realizat. Statul ar trebui să încurajeze firmele private care acționează în domeniu prin susținerea unor proiecte voluntare de reducere de emisii de CO2. Prin aceste proiecte, companiile private pot obține credite de carbon sau certificate CO2 voluntare, emise de organizații standard internaționale, fiind astfel încurajate să realizeze noi investiții în domeniul reciclării”, adauga Casiana Fometescu, consultant Carbon Expert.

Agravarea calității aerului

Din păcate, însa, aerul – „capitalul natural al Europei” – este din ce în ce mai poluat din cauza activităților din agricultură, pescuit, industrie și turism. Iar expansiunea urbană are, de asemenea, un impact negativ.

În unele regiuni, ecosistemele sunt într-o stare degradabilă și este puțin probabil ca Uniunea Europeană să își îndeplinească obiectivul pentru anul 2020 privind stoparea pierderii bio-diversității.

Calitatea aerului este o preocupare deosebită întrucât mai mult de 400.000 de oameni din Europa au murit prematur în 2011, ca urmare poluarii aerului și respirării vaporilor toxici din aer. În unele zone, calitatea aerului se înrăutățește, iar terenurile se află într-o stare continua de degradare.

„România are o rată a reciclării deșeurilor municipale de aproximativ 4% în anul 2014, adica una din țările cele mai rămase în urmă din Europa, alături de Serbia, Muntenegru și Macedonia, în timp ce procentul cel mai ridicat de reciclare se întâlnește în Germania și Austria (peste 60%)”, spune Casiana Fometescu. „În domeniul reciclării deșeurilor, avem multe de recuperat și realizat. Statul ar trebui să încurajeze firmele private care acționează în domeniu prin susținerea unor proiecte voluntare de reducere de emisii de CO2. Prin aceste proiecte, companiile private pot obține credite de carbon sau certificate CO2 voluntare, emise de organizații standard internaționale, fiind astfel încurajate să realizeze noi investiții în domeniul reciclării”, adauga Casiana Fometescu, consultant Carbon Expert.

Pentru mai multe informatii privind Raportul EEA, va rugam accesati acest link.

Leave a Comment (0) ↓
CO2 Calculator