Stiri

Piata de carbon – 09.07.2024

Prețul certificatului de carbon din UE a fost tranzacționat saptamana trecuta în jurul valorii de 70€, pe măsură ce sezonul vacanțelor de vară a ajuns la apogeu. Nivelurile de suport și rezistență tehnică au fost ușor comprimate, indicând o volatilitate redusă a pieței. În contrast, certificatele de carbon din Regatul Unit au scăzut la aproximativ 44,50£, ca urmare a rezultatului zdrobitor al alegerilor, care a adus la putere un guvern de centru-stânga, așteptat să accelereze acțiunile privind problemele climatice.

For english press here.

Live Carbon Prices

Funcționarea pieței voluntare de carbon

Piața voluntară de carbon (Voluntary Carbon Market – VCM) permite companiilor, organizațiilor, guvernelor și indivizilor să cumpere și să vândă, in mod voluntar, credite de compensare a emisiilor de carbon. Notiunea de compensare pe piata de carbon inseamnă reducerea unei tone de dioxid de carbon sau a altor gaze cu efect de seră obținută printr-un proiect de îmbunătățire a mediului, pentru care trebuie demonstrat că s-au realizat reduceri de emisii. Emisiile sunt transformate în credite pe care companiile le pot achiziționa. Proiectele sunt variate, dar implică în principal activități mici bazate pe comunități din țările în curs de dezvoltare.

Piața voluntară de carbon își propune să ofere un mecanism de reducere a emisiilor, să canalizeze finanțarea, în special către țările cu venituri mici și medii, și, în final, să deschidă calea pentru crearea piețelor de tranzacționare a emisiilor acolo unde acestea încă nu există. Fiecare proiect trebuie să îndeplinească criteriul adiționalității, ceea ce înseamnă că eliminarea sau reducerea emisiilor de carbon sau de gaze cu efect de seră nu ar fi avut loc fără proiectul de compensare.

Ghidurile IETA și provocările pieței voluntare de carbon

Asociația Internațională de Tranzacționare a Emisiilor (IETA – The International Emission Trading Association) a lansat recent noi ghiduri care analizează utilizarea creditelor de carbon de către industrii în piața voluntară de carbon și le încorporează în strategiile lor de reducere a emisiilor. Conform documentului, există o posibilitate considerabilă ca firmele să nu își atingă obiectivele de mediu pe termen scurt, cu riscul de a se îndepărta de obiectivele Acordului de la Paris privind emisii net zero până în 2050. IETA afirmă că rolul pieței voluntare este vital în lupta împotriva schimbărilor climatice. Ea ar trebui să ofere “un mecanism eficient pentru companii de a reduce sau elimina emisiile în sprijinul decarbonizării globale” pentru a canaliza finanțarea acolo unde este nevoie.

Recomandari IETA pentru utilizarea creditelor de carbon

  • Companiile trebuie să se asigure, prin politicile lor de decarbonizare, că îndeplinesc obiectivele Tratatului de la Paris, atat pe termen lung, dar si tine intermediare;

  • Companiile trebuie să cuantifice emisiile conform unui standard recunoscut internațional și să le raporteze public pentru a avea acces la piața creditelor de carbon.

  • Companiile trebuie să stabilească și să asigure un parcurs de decarbonizare care duce la obiectivul pe termen lung de emisii zero, obiective intermediare și investiții în protecția mediului și creșterea economică.

  • Companiile pot utiliza creditele de carbon urmând o serie de pași. Trebuie să înceapă mai întâi cu definirea strategiei de decarbonare, apoi implementarea diverselor tehnologii în procesele de producție in scopul reducerii efective a emisiilor și, în final, la utilizarea creditelor de carbon.

  • Companiile trebuie să utilizeze doar credite de carbon oficial garantate, emise de un program de credite de carbon reputabil, care a primit o etichetă de calitate independentă, de terță parte (cum ar fi ICVCM, CORSIA sau ICROA).

Un astfel de proiect, care primeste anual de la organizatia elvetiana, Gold Standard, credite de carbon pentru reducerile de emisii realizate, aprobat in acelasi timp de CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), avem si in Romania. Este vorba despre proiectul de reciclare a sticlelor PET de la Buzau al companiei Greentech S.A., parte din Green Group. Pentru mai multe detalii despre proiect si cum puteti cumpara creditele proiectului Greentech, va rugam sa ne contactati sau sa accesati aici.

  • Și, în final, companiile trebuie să facă transparentă utilizarea creditelor de carbon.

Documentul IETA spune că “piața voluntară de credite de carbon trece printr-un moment crucial.” Trebuie să se adapteze și să evolueze într-un ritm mai rapid pentru a menține încrederea investitorilor și a contribui în mod semnificativ la obiectivul global de emisii net zero până în 2050. Piețele de credite de carbon sunt împiedicate de lipsa unui sistem unic de standarde și definiții, care acum acționează pentru a spori încrederea afacerilor în aceste piețe. Documentul IETA subliniază, de asemenea, rolul tot mai mare al creditelor de carbon, care reprezinta in fapt reduceri nete ale CO2, direct din atmosferă. Aceste credite ar putea fi, de asemenea, un mecanism valoros dacă companiile nu își ating obiectivele interimare în tranziția către net zero.

Recomandarile IETA sunt, in general, in aceeasi linie cu Directiva europeana “Green Claims” propusa de Comisia Europeana, care se afla inca in discutie in Parlamentul European.

Sursa: IETA, Comisia Europeana, Aither Group, Carbon credits

Leave a Comment (0) ↓
CO2 Calculator