Stiri

EU ETS – Rezerva de Stabilitate

05.05.2014

Comisia Europeană a inaintat in cadrul politicilor privind schimbările climatice și energie pentru perioada 2020-203 o propunere de reformare a Schemei de tranzactionare a emisiilor de gaze cu efect de sera EU ETS prin instituirea unui Rezerve de stabilitate de piață (MRS – „Market Stability Reserve”).

Acesta rezerva își propune să abordeze surplusul de certificate existent din ultimii ani și sa imbunatateasca rezistența sistemului european de tranzactionare de gaze cu efect de sera la șocuri majore cererii prin ajustarea automată a cantității de rtificate care vor fi scoase la licitație. De asemenea, crearea acestei rezerve are potentialul de a aborda problema necoordonarii politicilor la nivel european.

Pașii următori in ceea ce priveste luarea deciziei si implementarea rezervei MSR

Propunerea Comisiei trece in prezent prin procesul legislativ normal de co-decizie de la nivelul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că statele membre UE și politicienii europeni vor evalua propunerea, eventual, modifica, iar apoi vor negocia un acord pentru a fi pus în aplicare în legislația europeana. Consideram ca acordul final privind MSR nu se poate întâmpla înainte de 2016 sau chiar 2017.

Rezerva ar constitui o schimbare de design permanentă a Schemeni europene de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de sera – EU ETS.

Pentru a accesa propunerea legislativa privind MSR, va rugam sa apasati aici.

Leave a Comment (0) ↓
CO2 Calculator